Skip to content

2011-06-06

1

Zasoby gazu łupkowego na świecie

Opublikowany w kwietniu 2011 roku raport Amerykańskiej Agencji ds. Energii poza ukazaniem szacunków co do ilości wydobywalnych zasobów gazu w poszczególnych państwach, pokazał w jakim stopniu potrafi on wpłynąć na rynek gazu ziemnego na świecie.

Rozmieszczenie skał łupkowych, w których znajdować się może surowiec, w odróżnieniu od gazu ze złóż konwencjonalnych, w znacznym stopniu pokrywa się z obszarami największej konsumpcji. Obok Stanów Zjednoczonych i Europy największe złoża mają znajdować się w Chinach.

Wydobywalne zasoby gazu łupkowego na świecie, źródło: EIA

Należy jednak wspomnieć, iż metodologia dokonywania poniższej prognozy pozostawia wiele do życzenia. Zasoby szacowane są w oparciu o obszar występowania skał łupkowych i ich zasobność w surowiec w Stanach Zjednoczonych. Wielkość złóż wyznaczana jest na podstawie uniwersalnego współczynnika, który nie odpowiada lokalnym właściwościom skalnym. Nie uwzględnia wieku, gęstości ani głębokości położenia skał, co ma kluczowe znaczenie po stronie kosztów w procesie wydobycia gazu łupkowego.

Zasoby gazu łupkowego na świecie

Jest to czynnik szczególnie istotny biorąc pod uwagę rosnący popyt na energię w Państwie Środka oraz pozostałych państwach rozwijających się. Własne wydobycie może z jednej strony osłabić polityczną rywalizację o niewielkie kraje będące dostawcami gazu, a z drugiej zmniejszyć presję na długookresowy wzrost cen surowca.

Co ważniejsze, globalny popyt na gaz ziemny wykazuje tendencję rosnącą, czego przyczyny można dopatrywać się w powiększającej się produkcji energii ze źródeł odnawialnych i dążeniach do redukcji emisji szkodliwych gazów do atmosfery.

Kraj Zasoby w bln m sześc.
Chiny 36,10
USA 24,41
Meksyk 19,28
RPA 13,73
Australia 11,21
Kanada 10,99
Libia 8,21
Algieria 6,54
Polska 5,30
Francja 5,10
Norwegia 2,35
Indie 1,78
Pakistan 1,44
Ukraina 1,19
Szwecja 1,16
Dania 0,65
Wielka Brytania 0,57
Holandia 0,48
Turcja 0,42
Litwa 0,11


Źródło: World Shale Gas Resources: As Initial Assessment of 14 Regions Outside the United States, U.S. Energy Information Administration, April 2011.

Przeczytaj więcej w Gaz ziemny

Podziel się swoimi przemyśleniami. Skomentuj.

(wymagane)
(wymagane)

Subskrybuj komentarze