Skip to content

2010-11-17

6

Baryłka ropy naftowej

W 1860 roku wraz z rozpoczęciem eksploatacji złóż ropy naftowej w Pensylwanii brakowało uniwersalnej miary do sprzedaży surowca. Już po 10-ciu latach na rynku upowszechniła się baryłka ropy, która po swojej poprzedniczce – baryłce whiskey – odpowiadała 40 galonom plus dodatkowe 2 galony służące zbudowaniu zaufania.

1 baryłka ropy = 42 galony = 158.9873 litrów

Produkty z jednej baryłki ropy naftowej, źródło: EIA

W Europie do wyrażania ilości ropy po dziś dzień powszechniej stosuje się tony. Przeliczanie baryłek ropy na tony uzależnione jest od jej gatunku, ponieważ poszczególne rodzaje ropy naftowej mają odmienny ciężar. Na przykład 1 m sześc. ropy Urals waży ok. 865 kg podczas gdy Brent już tylko 835 kg. Z punktu widzenia ekonomicznego bardziej efektywna jest lżejsza ropa naftowa, gdyż uzyskuje się z niej więcej lekkich frakcji (gazów, benzyn czy oleju napędowego).

Co za tym idzie, ilość uzyskanych produktów ropopochodnych zależy od rodzaju ropy. Przeciętnie, z jednej baryłki ropy Brent (42 galonów) uzyskuje się 19,36 galonów benzyny, 10,04 galonów Diesla, 3,91 galonu paliwa lotniczego (kerozyny) oraz 1,72 galonu LPG.

Ceny baryłki ropy naftowej

Historyczne ceny baryłki ropy, źródło: wtrg.com

Mimo stosowania odmiennej metody określania ilości wydobycia bądź konsumpcji ropy naftowej, cena surowca na światowych giełdach wyrażona jest zawsze w dolarach za baryłkę. Historycznie ceny ropy wahały się od 2,5 USD (18 USD w cenach bieżących) w 1948 roku do 147 USD w lipcu 2008 roku. O ile początkowo największym czynnikiem cenotwórczym był poziom wydobycia oraz konsumpcji surowca na świecie (ustalany w znacznej mierze przez OPEC), to w ostatnich latach cena ropy zdecydowanie oderwała się od tych dwóch podstawowych wskaźników stając się tym samym bardziej nieprzewidywalna.

Baryłka ropy naftowej a podatki

Nałożenie podatków pośrednich na produkty ropopochodne jest jednym ze skuteczniejszych pod względem efektywności oraz trudniej dostrzegalnych sposobów pozyskiwania środków budżetowych. Z tego względu warte jest przeanalizowania zestawienie udziału ceny ropy, kosztów transportu oraz wysokości podatków przypadających na ekwiwalent jednej baryłki ropy naftowej w poszczególnych państwach.

Zyski z baryłki ropy naftowej, źródło: OPEC

Wydobycie 1 baryłki ropy naftowej

Jedna baryłka ropy koszty, źródło: Toreador

Jedna baryłka ropy koszty, źródło: Toreador

Na koniec warto zwrócić uwagę na koszt pozyskania baryłki ropy naftowej. Jako przykład posłuży surowiec pozyskiwany z Basenu Paryskiego przez amerykańską spółkę Toreador. Widać wyraźnie, iż w tym przypadku 62% ostatecznej ceny ropy stanowi czysty zysk operacyjny. Jest to jednak tylko skrajny przykład wysokiej marży producenta operującego na złożu znajdującym się na niskiej głębokości oraz niewymagającym użycia zaawansowanych technik eksploatacji. Koszty wydobycia z nowo zagospodarowanych złóż są z reguły znacznie wyższe.

 

 

Koszt wydobycia baryłki ropy naftowej, źródło: CERA

Przeczytaj więcej w Ropa naftowa

Podziel się swoimi przemyśleniami. Skomentuj.

(wymagane)
(wymagane)

Subskrybuj komentarze