Skip to content

2010-08-25

7

Ceny gazu w Unii Europejskiej

Ceny gazu ziemnego

Słysząc kolejne polityczne deklaracje o intensyfikacji działań dywersyfikacyjnych można odnieść wrażenie, że bezpieczeństwo energetyczne Polski ulega stałej poprawie. Gdy spojrzymy jednak na krajowe ceny gazu ziemnego w porównaniu do innych państw Unii Europejskiej, widać że aktywna polityka energetyczna słono kosztuje.

Odwołując się do definicji umieszczonej w dokumencie „Polityka energetyczna Polski do 2030 r.”, bezpieczeństwo energetyczne utożsamiane z bezpieczeństwem dostaw jest to zapewnienie stabilnych dostaw paliw i energii na poziomie gwarantującym zaspokojenie potrzeb krajowych i po akceptowalnych przez gospodarkę i społeczeństwo cenach, przy założeniu optymalnego wykorzystania krajowych zasobów surowców energetycznych oraz poprzez dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw ropy naftowej, paliw ciekłych i gazowych.

Co wpływa na ceny gazu w Polsce?

Przeszło 60% surowca zużywanego w Polsce pochodzi z importu. Jest on kupowany na podstawie długoterminowego kontraktu z Rosji. W tego typu umowie, cena gazu jest pochodną ceny ropy i produktów ropopochodnych na światowych rynkach. Co za tym idzie, wraz ze wzrostem ceny ropy, więcej płacimy też za gaz. Zmiany te nie są jednak częste, gdyż ceny surowca z importu ustalane są raz na kwartał w oparciu o indeksowane ceny ropy z ostatnich dziewięciu miesięcy. Dzięki temu nagły wzrost wartości ropy przekłada się na cenę gazu ze znacznym opóźnieniem.

Ceny gazu ziemnego z importu zależą również od wahań kursów walut. Rozliczenia z Rosją odbywają się w dolarach amerykańskich, dlatego umocnienie złotówki przekłada się na niższe ceny gazu ze Wschodu.

Pozostała część gazu konsumowanego w Polsce pochodzi z krajowego wydobycia, dzięki czemu surowiec ten jest znacznie tańszy od gazu rosyjskiego. Cena gazu dla odbiorców końcowych jest więc średnią ważoną cen gazu z importu oraz surowca o pochodzeniu krajowym.

Ostatecznie Urząd Regulacji Energetyki ustala cenę gazu w formie taryf dla poszczególnych przedsiębiorstw. Jest to więc organ, który ma za zadanie pogodzić interesy odbiorców pragnących kupować gaz jak najtaniej oraz dostawców, którzy pragną sprzedawać go możliwie najdrożej.

Ceny gazu z Rosji

Formuła wyznaczania ceny rosyjskiego gazu dla Polski objęta jest tajemnicą handlową, w związku z czym jej dokładne wyliczenie jest niemożliwe. Nie mniej jednak, na podstawie danych z przeszłości wywnioskować można, że cena gazu sprzedawanego w Polsce jest od 10% do 20% wyższa od cen surowca sprzedawanego do Niemiec. Znając więc ogólnodostępne ceny rosyjskiego gazu w Niemczech możemy oszacować przybliżoną ceną w Polsce, która w październiku 2010 roku wynosiła około 350-370 dol. za tys. m sześc.

Cena gazu ziemnego w Unii Europejskiej

ceny gazu dla gospodarstw domowych

Gdy przyjrzymy się cenom gazu ziemnego w państwach Unii Europejskiej wyrażonych w jednej walucie, Polska wypada całkiem nieźle. Ze średnią ceną 12,78 euro/GJ dla gospodarstw domowych w drugiej połowie 2009 roku, plasujemy się poniżej średniej dla całej Unii wynosząca 14,67 euro/GJ. Sytuacja wygląda już gorzej w przypadku odbiorców przemysłowych, którzy w Polsce płacili średnio 8,36 euro/GJ, podczas gdy średnia unijna wyniosła 8,22 euro/GJ.

ceny gazu dla odbiorców przemysłowych

Krajami o najwyższych cenach gazu ziemnego były w drugiej połowie 2009 r. Szwecja, Dania i Holandia. Na wysokość cen wpłynęło jednak stosunkowo wysokie opodatkowanie surowca. Najkorzystniejsza sytuacja miała miejsce w Rumunii, gdzie gospodarstwa domowe za odpowiednik 1GJ uzyskanej energii płaciły jedynie 7,45 euro oraz Wielka Brytania, gdzie średnia cena dla odbiorców przemysłowych wynosiła 5,82 euro.

ceny gazu dla gospodarstw domowych według parytetu siły nabywczej

Położenie Polski zmienia się diametralnie po uwzględnieniu siły nabywczej. Cena wyniosła wówczas 21,81 euro/GJ w porównaniu do 14,67euro/GJ średniej unijnej. Wyższe ceny surowca po uwzględnieniu parytetu siły nabywczej były jedynie w Szwecji, gdzie wyniosły 23,82euro/GJ. Najkorzystniejsze ceny w stosunku do zarobków obowiązują w zamożnych państwach Unii: Luksemburgu, Belgii i Wielkiej Brytanii.

Zmiana cen gazu dla gaspodarstw domowychZmiana cen gazu dla odbiorców przemysłowych

Ciekawym zjawiskiem jest również dynamika cen i ich zmiana w drugiej połowie 2009 r. w porównaniu z drugą połową 2008 r. Polska należy nie niewielkiej grupy krajów, w których ceny rok do roku wzrosły. Podczas gdy my zanotowaliśmy wzrost cen o 5,79% dla gospodarstw domowych i 6,03% dla odbiorców przemysłowych , średnia unijna wynosiła odpowiednio -16,02% i -25,07%.

Przeczytaj więcej w Gaz ziemny
7 komentarzy Skomentuj
 1. Alina
  lip 29 2011

  witam
  wiem, że artykuł jest już stary, ale nawet po przeanalizowaniu cen i statystyk z ubiegłego roku, nasuwa mi się jedno pytanie. Czy jest gdzieś analiza rachunków za gaz , prąd jakie dostaje gospodarstwo domowe. Ponieważ mój rachunek to około 45%- 55% cena paliwa a reszta to różne opłaty. Nie chodzi mi o tzw cenę parytetową paliwa, ale wyłącznie o wartość paliwa w przeliczeniu rachunku. Czyli np ilość m3 gazu ( ew. KWh) w miesiącu + 1 abonament + opłaty sieciowe stałe + opłaty sieciowe zmienne. I z takich wyliczeń podanie wartości ile odbiorca indywidualny płaci za 1 jednostkę paliwa.
  Niestety takich wyliczeń nie ma na stronach Eurostatu, są jedynie podane ostatnio wartości parytetowe cen – i tu Pl plasuje się w czołówce, tuż za Węgrami.
  Wkurza mnie, ciągłe mówienie, że wszystko w Pl mamy najtańsze, i podnoszenie opłat za media.

  Odpowiedz
  • Józefa
   sie 2 2011

   Witam Panią,
   mam wrażenie, że użytkownik oszczędzający nośniki energii jest wykorzystywany, a może i okradany przy zmianie taryf, właśnie przez wzrost opłat stałych. Sami użytkownicy otwierają przed nimi portfele. Przykłady:
   1) W budynku z CWU i EE 3-f (siła) wprowadza się gaz, na którym się tylko gotuje, piekarnik na prąd, czajnik elektryczny też jest zwykle w wyposażeniu. Mała liczba lokatorów rezygnuje z tego trzeciego nośnika, krórego cena przy małym zużyciu jest spora, a niebezpieczeństwo zatrucia gazem też spore. Zrezygnowałam.
   2) Kompleks garaży – każdy ma swój licznik z opłatami stałymi wynoszącymi ok. 50 zł/rok przy zużyciach energii bliskich zera. Płacę.

   Może trzeba namawiać ludzi do liczenia swoich pieniędzy i liczenia na siebie. Nasi dostawcy trenowali gospodarkę planowego wzrostu … niestety cen!

 2. sie 2 2011

  Witam
  Właśnie otrzymałam list z PGNiG z nowymi cenami, taryfami za gaz. Jestem osobą, która musi sprawdzić, aby ewentualnie zgodzić się z tym co otrzymałam. Usiadłam do komputera i:
  zaczęłam szukać…
  Po przeanalizowaniu różnych stron internetowych dotyczących cen gazu w Europie http://www.mongabay.com/images/commodities/charts/chart-ngeu.html

  Nasuwa się jedno, czy na przełomie grudnia 2007 do grudnia 2008r była obniżka cen gazu dla gospodarstw domowych o około 40%? Chyba nie, bo na rachunkach tego nie widać. Kiedyś znalazłam obniżkę ale o około 3,5% – czyli praktycznie niezauważalną, a podwyżki to widać od razu.

  Na stronach EUROSTATU ukazał się artykuł pt:
  „Second half of 2010 compared with second half of 2009”
  Household electricity prices in the EU27 rose by 5.1% and gas prices by 7.7% http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/8-29062011-BP/EN/8-29062011-BP-EN.PDF
  Podają tam ceny zarówno gazu jak i energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, jednak w uwagach zaznaczono: „Ceny gazu odnoszą się do cen dla gospodarstwa domowego z rocznym zużyciu od 20 do 200 gigadżulach (GJ) (między 5 556 i 55 556 kWh) gazu, i obejmują podatki”
  \Wg ww analizy średnia cena za 1 gigadżul gazu w II połowie 2010 w Polsce wynosi w walucie krajowej: 55.99 zł , co daje 14,04 Euro.( kurs po 3,8882 zł).
  Zadałam sobie trud i przeliczyłam swój rachunek za 1 z okresów które obejmuje analiza Eurostatu.
  Według cennika PGNiG KOOG od 31.05.2010r koszt netto/ brutto 1 m3 gazu w jej obszarze działania to:
  Gaz – 0,9980 + sieciowa zmienna – 0,4795 = 1,4775zł za gaz ziemny wysokometanowy (grupy E) – 39,5 MJ/ m3 daje cenę 37,4051 za 1 GJ + opłaty stałe – 18,10 zł = czyli 55,5051 zł za 1 GJ gazu + 22% Vat = 67,72 zł brutto.
  Gdyby w analizie Eurostatu podać cenę brutto – tak jak należało, to wartość opłat za 1 GJ wzrosłaby z 55,99 do 68,31 zł co daje 17,5679 Euro.( kurs po 3,8882 zł).
  I Wartość PPS (Purchasing Power Standard –Parytet Siły Nabywczej) – 25,7767 Euro.
  Średnia z 27 krajów UE wynosiła w omawianym okresie 15,88 Euro, a wyliczona wartość stawiała nas wtedy! na 2 miejscu po Bułgarii w najwyższym koszcie za 1 GJ gazu.
  Na chwilę obecną, według cennika PGNiG KOOG od 15.07.2011r koszt netto/ brutto 1 m3 gazu grupa W-2.2 w jej obszarze działania to:
  Gaz – 1,1366 zł + sieciowa zmienna – 0,4823 zł = 1,6185 zł za gaz ziemny (wysokometanowy (grupy E) – 39,5 MJ/ m3) daje cenę 40,9747 za 1 GJ + opłaty stałe –19,95 zł = 60,9247 zł za 1 GJ gazu + 23% Vat = 74,9374 zł brutto. co daje 18,8501 Euro.( Średni kurs Euro z 01.08.2011r – 3.9755 zł).
  A wartość PPS to około 30,5978 Euro za 1 GJ gazu.!! Nawet Szwecja ma niższą cenę, bo 30,11 Euro.
  Nasze domowe gazomierze podają wartości pobranego gazu w m3 a płacimy w PLN, statystyki polskie najczęściej podają analizy w % odniesienie rok do roku, do kwartału itp. Dostępne analizy Eurostatu podają wartości zużytego gazu w GJ, KWh. Dla laika taka analiza jest nie do przejścia, w sumie nikt nic nie wie. Ja zadałam sobie dużo trudu aby wyszukać dane i móc powiedzieć, że podwyżki opłat są wzięte z kosmosu, a nie są wynikiem dogłębnej analizy przez PGNiG cen gazu i ropy na świecie. Również nie są one(podwyżki) wynikiem dostosowywania cen gazu obowiązujących u nas do cen UE 27.
  Również jest wysoce niestosowne wypisywanie takich bzdur w pismach do końcowych odbiorców, czyli np. do mnie. Nie wiem, po co Państwo dołączacie broszurki o taryfach PGING, które są po pierwsze nieczytelne, po drugie ich język specjalistyczny zawiły nie odrzuci potencjalnego odbiorcy tylko w przypadku gdy jest on bardzo zawzięty aby dotrwać do końca ich czytania.
  Czy naprawdę nie można tego inaczej zrobić? Łatwiej i czytelniej dla statystycznego Nowaka?
  Czy też może ostatnie podniesienie stawki za gaz ma powiązanie z:
  PROTOKOŁEM o wniesieniu zmian do Protokołu Dodatkowego do Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach gazu rosyjskiego do Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 1993 r., podpisanego 12 lutego 2003 roku, podpisany w Warszawie dnia 29 października 2010 r. (M.P. z dnia 16 czerwca 2011 r.)
  A mianowicie:
  „docelową wielkość corocznego zysku netto EuRoPol Gaz spółka akcyjna na poziomie 21 mln złotych polskich, waloryzowaną średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku taryfowego. Jeżeli rzeczywista wielkość rocznego zysku netto EuRoPol Gaz spółka akcyjna różni się od poziomu docelowego, to różnica między wielkością faktyczną i docelową zysku netto uwzględnia się przy kalkulacji stawki taryfowej na następny rok”
  PGING i OAO GAZPROM mają po 48% akcji ww EUROPOLGAZ-u.

  A na koniec dzisiejszy artykuł http://forsal.pl/surowce/artykuly/535103
  „Polska wyrasta na drugi Kuwejt: mamy gigantyczne złoża gazu
  Odkryte przez PGNiG pod Kutnem największe złoże gazu w kraju to wierzchołek góry lodowej. W pobliżu są gigantyczne pokłady gazu łupkowego – twierdzą geolodzy. Kto pierwszy się do nich dowierci, zbije fortunę.”
  A jak do tego będą się miały nasze rachunki?

  I co w tedy będzie z naszymi rachunkami?

  Odpowiedz
 3. Bogdan
  wrz 22 2011

  Kto i kiedy karnie odpowie (długoletnim więzieniem jeśli taka będzie potrzeba) za tzw, za D.Tuskiem,:”nieprzemyslaną politykę rozdawnictwa licencji na gaz łupkowy w Polsce”?
  Od dwóch lat czekamy na konkrety, czasu coraz mniej, a nieodwracalnych faktów dokonanych w tej aferze afer jest coraz więcej.
  Polacy, wygląda na to, że nasi „rodacy”, w biały dzień okradają Was z największego bogactwa naturalnego odkrytego w dziejach Polski !
  Naprawdę się na to zgadzacie?

  Odpowiedz
 4. gru 11 2011

  Tylko że wyliczony koszt za 1 GJ dotyczy wyłącznie energii potencjalnej, chemicznej, zawartej w 1 m3 gazu. Faktycznie, sprawność wykorzystania tej energii przez piec gazowy to przec. 25%.
  Faktyczny koszt więc jest z natury rzeczy 4x wyższy.

  Odpowiedz
  • hariss
   gru 13 2011

   25% to ma piec kaflowy opalany węglem. Kotły gazowe osiągają 92% i więcej, kondensacyjne ponad 100%.

Trackbacks & Pingbacks

 1. Zużycie gazu w 2011 roku | Weglowodory.pl

Podziel się swoimi przemyśleniami. Skomentuj.

(wymagane)
(wymagane)

Subskrybuj komentarze