Skip to content

2010-11-19

Przemysław Wipler o energetyce

Polityka energetyczna Polski oraz jej konsekwencje dla konsumentów były tematyką spotkania z Przemysławem Wiplerem zatytułowanego „W gazowym uścisku Rosji. O Polityce Rządu RP w sektorze energetycznym” , które odbyło się 18 listopada na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Surowce energetyczne a geopolityka

W ostatnich latach odnotować można znaczący wzrost zainteresowania problematyką bezpieczeństwa energetyczne. U podłoża geopolitycznych zmian na świecie leży wzrost cen surowców energetycznych spowodowany wzrostem zapotrzebowania na nie w krajach szybko rozwijających się takich jak Chiny, Indie czy Brazylia. Wzrost cen gazu i ropy umożliwił również rozwój tzw. „państw bandyckich”, czyli niestabilnych politycznie krajów podejrzewanych często o wspieranie terroryzmu, które dzięki znacznemu zwiększeniu przychodów z tytułu sprzedaży surowców zaczęły umacniać swoją pozycję na arenie międzynarodowej. Owe geopolityczne przetasowanie na mapie świata Przemysław Wipler określił mianem „fenomenu Putinizmu”.

Elektroenergetyka

Podczas spotkania poruszona została jedna z kluczowych kwestii dla zachowania bezpieczeństwa energetycznego Polski czyli modernizacja oraz dokapitalizowanie zakładów wytwarzających energię elektryczną. Poza odwołaniem się do węgla będącego fundamentem krajowej elektroenergetyki, Przemysław Wipler wskazał również straty wynikające z wdrożenia unijnego programu 3*20. Odnawialne źródła energii jako nieopłacalne ekonomicznie przedstawione zostały również jako produkt eksportowy państw starej Unii.

Duży nacisk położony został także na uwolnienie cen energii elektrycznej, które według Przemysława Wiplera mogłoby być fundamentem budowania wartości przedsiębiorstw energetycznych a w konsekwencji ich prywatyzacji po znacznie wyższej niż obecnie cenie. Ich sprzedaż w dniu dzisiejszym uznana została za nieopłacalną ze względu na wspomnianą już niską wartość oraz niekorzystną makroekonomiczną sytuację na rynku.

Gaz ziemny

Rozmowa na temat bezpieczeństwa energetycznego nie mogłaby się odbyć bez odniesień  do podpisanej niedawno umowy gazowej z Rosją, która według Przemysława Wiplera utrzymała istniejące do tej pory regulacje tworzące z gazociągu jamalskiego odpowiednik jedynej polskiej autostrady, po której mogą poruszać się wyłącznie zagraniczne pojazdy.

Gość skrytykował zarówno ustalenia dotyczące sposobu rozstrzygania sporów w zarządzie EuRoPol Gazu jak i niski, wyznaczony na stałym poziomie, docelowy zysk spółki z tytułu obsługi gazociągu. Zdaniem Przemysława Wiplera „suwerenne i podmiotowe kraje są w stanie zarobić na tranzycie podobnych ilości gazu od 8 do 12 razy więcej”.

Dodatkowo, negatywnie ocenione zostało zawarcie umowy na płaszczyźnie rządowej, co pokazywać ma ubezwłasnowolnienie prezesów polskich spółek Skarbu Państwa.

Zainteresowanych osobą Przemysława Wiplera odsyłam na stronę Fundacji Republikańskiej.

Podziel się swoimi przemyśleniami. Skomentuj.

(wymagane)
(wymagane)

Subskrybuj komentarze