Skip to content

2010-04-22

Zużycie gazu ziemnego w Polsce w 2008 roku

Zużycie gazu ziemnego

Polska zaliczana jest w Europie do grupy krajów o niewielkim zużyciu gazu ziemnego. Poziom krajowej konsumpcji jest zdecydowanie niższy od liderów takich jak Rosja (420,2 mld m sześc.), Wielka Brytania (93,9 mld m sześc.) czy Niemcy (82 mld m sześc.). Jest również niższy od średniej Unii Europejskiej, która

w 2008 roku wynosiła 18,15 mld m sześc. Niski poziom rozwoju rynku widoczny jest jeszcze bardziej po przeliczeniu poziomu konsumpcji na jednego mieszkańca.

Według danych Ministerstwa Gospodarki konsumpcja gazu ziemnego w Polsce w 2008 roku wyniosła 14,2 mld m sześc. w porównaniu do 13,6 mld m sześc. w 2007 roku. Urząd Regulacji Energetyki podaje natomiast, że w 2008 roku zużyto 14,34 mld m sześc. a w 2007 roku 13,88 mld m sześc. gazu.
Około 30% zużycia pokrywane jest przez wydobycie gazu ze złóż krajowych.  Pozostała część pochodzi z importu.

Gaz ziemny pokrywa 13% zapotrzebowania na energię pierwotną w Polsce. Zużywany jest głównie przez zakłady chemiczne (60%), w mniejszym stopniu przez gospodarstwa domowe (30%) i sektor handlowo-usługowy (10%). Gaz ziemny wykorzystywany jest również do wytwarzania energii elektrycznej (3,02% ogólnej produkcji). Maksymalny pobór z sieci w ciągu doby wynosił w 2008 roku 63,6 mln m sześc. w porównaniu do 58,4 mln m sześc. w 2007 roku.

W Polsce stosuje się dwa gatunki gazu ziemnego: wysokometanowy (powyżej 85% metanu w gazie; stanowi 43% krajowego wydobycia oraz 85% ogólnego poziomu konsumpcji) i zaazotowany (57% krajowego wydobycia oraz 15% konsumpcji; pochodzi wyłącznie ze źródeł krajowych; w procesie odazotowania może zostać przerobiony na gaz wysokometanowy). W ciągu najbliższych lat planuje się całkowite przejście na gaz wysokometanowy. Oba gatunki gazu mają inna kaloryczność, czyli ilość energii wydzielanej podczas spalania. Ceny gazu rosną proporcjonalnie go jego kaloryczności.

Źródła:

  • Państwowy Instytut Geologiczny
  • Mapa zagrożeń bezpieczeństwa energetycznego RP w sektorach ropy naftowej i gazu ziemnego, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
  • Sprawozdanie z wyników nadzoru nad bezpieczeństwem zaopatrzenia w gaz ziemny za okres od dnia 1 kwietnia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., Ministerstwo Gospodarki
  • Recent Developments on the Polish gas market, Urząd Regulacji Energetyki
Przeczytaj więcej w Gaz ziemny

Podziel się swoimi przemyśleniami. Skomentuj.

(wymagane)
(wymagane)

Subskrybuj komentarze